24 setembro 2009

Fantasmas e ouriços

Palacete Pinto Leite, Porto.


09 setembro 2009